در حال بارگذاری ...
مدرس : گروه اساتید
  • دسته بندی : آکادمی برنامه نویسی

  • 13 نفر ظرفیت باقیمانده

  • روز های برگزاری کلاس :

  • ساعات برگزاری :

  • بازه برگزاری کلاس : 1398/12/17 - 1399/2/6

  • هزینه ثبت نام : 80,000,000 ریال

  • هزینه قابل پرداخت : 80,000,000 ریال

دریافت وقت جهت مصاحبه
روز ساعت
لطفا 15 دقیقه قبل از شروع زمان در محل موسسه حاضر باشید ابتدا وارد سامانه شوید