متقاضیان شرکت در آزمون تعیین سطح و دوره های زبان (Smart English) میتوانند برای ثبت نام از طریق سامانه‌های bamdad.co و salamteacher.com اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی دانش و فناوری بامداد، مدت زمان اجرای این آزمون 45 دقیقه است و پس از اتمام آن، نمره و سطح توانایی دانش‌پذیر در زبان انگلیسی توسط کارشناسان مرتبط، ارزیابی و متعاقباً به وی اعلام خواهد شد.

متقاضیان میتوانند هریک بصورت جداگانه و در زمان دلخواه خود، در این آزمون شرکت کنند.

این گزارش تاکید میکند کاربران قبل از ثبت نام در دوره ها، در آزمون تعیین سطح که به صورت رایگان برگزار میشود شرکت کرده و بر اساس نمره تعیین شده در دوره ها ثبت نام کنند.

دانش‌پذیرانی که می خواهند از ابتدای شروع دوره ها در کلاس ها حضور یابند، میتوانند بدون تعیین سطح در نخستین سطح (E1) ثبت نام کنند. همچنین افرادی که بدون تعیین سطح در سطوح دیگر ثبت نام کنند، به سطح (E1) انتقال می یابند.

فرایند Smart English، نوعی فرایند تعیین سطح آنلاین است که توانایی‌های شما را در حوزه لغت، دستور زبان و درک مطلب شنیداری زبان انگلیسی، ارزیابی می‌کند؛ امکان تکرار آزمون وجود ندارد و اگر به هر دلیلی از آزمون خارج شوید، پس از اتمام زمان آزمون، نمره شما ثبت می‌شود.