مجتمع دانش و فناوری بامداد در راستای فعالیت های فناورانه و نوآورانه خود با تمرکز بر حوزه های آموزش و فناوری اطلاعات، همکاری گسترده خود را با سازمان جهاد دانشگاهی تهران آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی دانش و فناوری بامداد، بر اساس تفاهمنامه منعقد شده میان دو مجموعه، تامین زیرساخت‌های نرم‌افزاری، اجرای دوره ها و طرح های آموزش حضوری و آنلاین در حوزه های مختلف بخصوص فناوری اطلاعات و همچنین مدیریت دپارتمان فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی تهران، به مجتمع دانش بنیان بامداد سپرده شده است.

مهندس مرتضی متواضع بنیان‌گذار مجتمع دانش و فناوری بامداد در این خصوص گفت: تحول در زیرساخت های نرم افزاری و ارائه طرح های نوآورانه در حوزه های آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات، رئوس برنامه های بامداد در همکاری با مجموعه معظم جهاد دانشگاهی است.

وی تصریح کرد: ایجاد فرصت‌های کیفی برای یادگیری آحاد جامعه در مسیر اشتغال، آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان برای اشتغال موفق و ایجاد گروه‌های تخصصی برای به روزرسانی مستمر برنامه های آموزشی بر اساس نیاز روز بازار کار فناوری اطلاعات از جمله مهمترین اهداف بامداد در این همکاری است.

مرتضی متواضع خاطرنشان کرد: برنامه ریزی اجرای 80 دوره آموزشی ذیل 18 گروه آموزشی فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی توسط مجتمع بامداد انجام شده است؛ آموزشهای مجازی جهاد دانشگاهی تهران در نشانی imooc.ir و آموزشهای حضوری و آنلاین جهاد دانشگاهی در گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات در نشانی jtit.ir برگزار می شود.