شرایط و ضوابط کلاس های مجازی

مجتمع دانش و فناوری بامداد ضبط جلسات را مجاز می‌شمرد اما مسئولیتی در قبال نگهداری جلسات ضبط شده بیش از حدود یک هفته بر عهده نخواهد داشت. مدرسین می‌توانند پیش از اتمام یک هفته نسبت به آفلاین کردن رکوردها اقدام کنند.

بسته‌های کلاس خصوصی آنلاین (تا 3 کاربر)

[vartable id=3509]

بسته‌های کلاس نیمه خصوصی آنلاین (تا 10 کاربر)

[vartable id= 3515]

بسته‌های آموزشگاهی محدود

[vartable id=3519]

بسته‌های آموزشگاهی نامحدود

[vartable id=3526]

بسته‌های آموزشگاهی اختصاصی

[vartable id=3540]