مؤسسه دانش بنیان دانش و فناوری بامداد برگزار می‌کند: 

این مؤسسه در راستای مأموریت خود در زمینه تربیت نیروی کار متخصص برای شرکت‌ها و مراکز صنعتی و تجاری از یک سو و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان مستعد این مرز و بوم، از سوی دیگر، از سال ۱۳۹۸ به عنوان حلقه واسط بین فضای آموزش و محیط‌های کاری فعالیت خود را در زمینه برگزاری بوتکمپهای منتهی به شغل، آغاز نموده است.

بوتکمپ کدنویسی

بوتکمپ برنامه نویسی

Internet Business

بوتکمپ راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی