گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر 

مهارت هفتم

اطلاعات و ارتباطات

ثبت نام می‌کنم
ثبت نام هفت مهارت

مهارت هفتم ICDL مهارت‌های مرتبط با دریافت اطلاعات از شبکه جهانی وب و استفاده از بستر وب برای برقراری ارتباط را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این مهارت، نحوه جستجوی اطلاعات مورد نیاز و نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای برقراری ارتباط و مبادله داده‌ها آموزش داده می‌شود.

توجه 

در پایان این دوره، گواهینامه بامداد، مبنی بر گذراندن مهارت هفتم ICDL را دریافت خواهید کرد.