گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر 

مهارت پنجم

پایگاه داده

ثبت نام می‌کنم
ثبت نام هفت مهارت

بعد از آموزش مقدمات تئوری مرتبط با کاربری کامپیوتر، اولین چیزی که بدون توجه به نوع کاربری شما از کامپیوتر باید بدانید، این است که چه طور از یک کامپیوتر استفاده کنید و فایل‌های خود را مدیریت کنید. در این مهارت، آخرین نسخه از سیستم عامل ویندوز (ویندوز 10) آموزش داده می‌شود.

توجه 

در پایان این دوره، گواهینامه بامداد، مبنی بر گذراندن مهارت پنجم ICDL را دریافت خواهید کرد.