کارگاه‌ها

منتهی به گواهینامه مجتمع آموزش فنی و حرفه ای «بامداد»

سبک خبرنویسی رویترز در جهت استفاده از شیوه های نوین خبرنویسی برای اطلاع رسانی حوزه کرونا
مدرس: آقای دکتر علی شاکر
پژوهشگر و مدرس روزنامه‌نگاری

ساعت شروع کارگاه: 13/30 – 15/30

تولید محتوا کاربردی و خلاقانه برای شبکه‌های اجتماعی در جهت بسط صحیح اطلاعات و افزایش آگاهی مردم
مدرس: جواد افتاده
متخصص بازاریابی دیجیتال

ساعت شروع کارگاه: 15/30 – 17/30

سبک خبرنویسی رویترز در جهت استفاده از شیوه های نوین خبرنویسی برای اطلاع رسانی حوزه کرونا
مدرس: آقای دکتر علی شاکر
پژوهشگر و مدرس روزنامه‌نگاری

ساعت شروع کارگاه: 13/30 – 15/30

تولید محتوا کاربردی و خلاقانه برای شبکه‌های اجتماعی در جهت بسط صحیح اطلاعات و افزایش آگاهی مردم
مدرس: جواد افتاده
متخصص بازاریابی دیجیتال

ساعت شروع کارگاه: 15/30 – 17/30

25% تخفیف ثبت نام در هر دو کارگاه

گراف‌دی رویدادی در حوزه روابط‌عمومی است که در نظر دارد گروهی از کارشناسان و فعالان این حوزه را گرد هم جمع آورد و زمینه‌ای را برای ایجاد ارتباط پایدار و عمیق میان آنها فراهم کند.
این رویدادِ مستقل از دی ماه سال گذشته آغاز به کار کرد.
اشتراک‌گذاری و انتقالِ تجربه‌های ناب، به‌دست آوردنِ دانش و راهکارهای علمی برای به حداکثر رساندن فعالیت‌های ارتباطی، شبکه‌‌سازی برای تعاملِ هدف‌مند و مطلوب میانِ فعالان و دانشجویان، تلاش برای دست‌یابی به تفاهم و یکسان‌‌سازی ادبیات از مهم‌ترین اهدافی‌ست که در گراف‌دی دنبال می‌شود.

بخش‌های رویداد:

انتقال تجربه:
روایت تجربه‌های کاربردی و شنیدنی از تصمیم‌ها، استراتژی‌ها و هجمه‌ها

آموزش:
آموزش موضوعات و مباحث مورد نیاز متخصصان و فعالان روابط‌عمومی و رسانه

شبکه‌سازی:
ارتباط و تعامل حضوری با مدیران، متخصصان و فعالان حوزه روابط‌عمومی و رسانه

گفت‌وگو:
گپ و گفت به‌منظور بررسی چالش‌های روابط‌عمومی و رسانه با حضور متخصصان و فعالان

گراف‌دی رویدادی در حوزه روابط‌عمومی است که در نظر دارد گروهی از کارشناسان و فعالان این حوزه را گرد هم جمع آورد و زمینه‌ای را برای ایجاد ارتباط پایدار و عمیق میان آنها فراهم کند.
این رویدادِ مستقل از دی ماه سال گذشته آغاز به کار کرد.
اشتراک‌گذاری و انتقالِ تجربه‌های ناب، به‌دست آوردنِ دانش و راهکارهای علمی برای به حداکثر رساندن فعالیت‌های ارتباطی، شبکه‌‌سازی برای تعاملِ هدف‌مند و مطلوب میانِ فعالان و دانشجویان، تلاش برای دست‌یابی به تفاهم و یکسان‌‌سازی ادبیات از مهم‌ترین اهدافی‌ست که در گراف‌دی دنبال می‌شود.

بخش‌های رویداد:

انتقال تجربه:
روایت تجربه‌های کاربردی و شنیدنی از تصمیم‌ها، استراتژی‌ها و هجمه‌ها

آموزش:
آموزش موضوعات و مباحث مورد نیاز متخصصان و فعالان روابط‌عمومی و رسانه

شبکه‌سازی:
ارتباط و تعامل حضوری با مدیران، متخصصان و فعالان حوزه روابط‌عمومی و رسانه

گفت‌وگو:
گپ و گفت به‌منظور بررسی چالش‌های روابط‌عمومی و رسانه با حضور متخصصان و فعالان