گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر 

مهارت اول

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ثبت نام می‌کنم
ثبت نام هفت مهارت

برای درک بهتر مفاهیم و کاربردهایی که در مهارت‌های بعدي خواهید آموخت، دانش پایه و شناخت اصطلاحات فنی، امری ضروریست. در این مهارت، ضمن آشنایی با اصطلاحات فنی و واژگان کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ابزارها و امکانات نرم افزاری و سخت‌افزاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنا خواهید شد.

توجه:

در پایان این دوره، گواهینامه‌ دانش و فناوری بامداد را مبنی بر گذراندن مهارت اول دوره ICDL دریافت خواهید کرد.