گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر 

مهارت ششم

ارائه نمایش

ثبت نام می‌کنم
ثبت نام هفت مهارت
ارائه نمایش

مهارت ششم ICDL به مهارت‌های مورد نیاز برای استفاده از ابزارهای فناورانه جهت ارائه یک نمایش در قالب اسلایدهای از پیش ساخته شده را تشریح می‌کند. در این مهارت، نحوه ساخت اسلاید در یک نمایش پاورپوینت و درج المان‌های متنوع در اسلایدها و نیز نکات کلیدی مرتبط با اصول ساخت یک نمایش جذاب و مخاطب پسند را خواهید آموخت.

توجه 

در پایان این دوره، گواهینامه بامداد برای مهارت هفتم ICDL را دریافت خواهید کرد.