گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر 

مهارت چهارم

صفحات گسترده

ثبت نام می‌کنم
ثبت نام هفت مهارت

در این مهارت با نرم‌افزاری بی‌نظیر به نام اکسل آشنا می‌شوید که در گروه نرم‌افزارهای صفحه‌‍گسترده طبقه‌بندی می‌شود. اگر تا به امروز با این نرم‌افزار آشنا نشده‌اید، توصیه می‌کنیم در اولین فرصت، یادگیری این نرم‌افزار را در دستور کار خود قرار دهید. 

توجه 

در پایان این دوره، گواهینامه بامداد، مبنی بر گذراندن مهارت چهارم ICDL را دریافت خواهید کرد.