گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر 

مهارت سوم

واژه پردازی

ثبت نام می‌کنم
ثبت نام هفت مهارت

در مهارت سوم، به آموزش نرم‌افزار Word می‌پردازیم. این برنامه از مهمترین و پرکاربردترین برنامه‌هاییست که مستقلاً آموزش داده می‌شود. به طور کلی، از این نرم‌افزار برای تولید فایل‌های متنی استفاده می‌شود. در این دوره با نحوه تهیه اسناد متنی، انجام تنظیمات چاپ، رسم جدول، عملیات ادغام پستی و مهارت‌های دیگر مرتبط با تولید اسناد متنی آشنا خواهید شد.

توجه 

در پایان این دوره، گواهینامه بامداد، مبنی بر گذراندن مهارت سوم ICDL را دریافت خواهید کرد.